Kyçu | e-Shpenzimet | Web Faqja


Shkruani email-in në të cilin dëshironi t'ju dërgohet linku për ndryshimin e fjalëkalimit.
Pas klikimit të butonit "Dërgo" kontrolloni email-in tuaj (Prisni deri në 3 min).
Klikoni në linkun e dërguar në email-in tuaj për ta ndryshuar fjalëkalimin.